top of page

Om skrivarkurs VT23, HT23 och VT24

"Feedback till dig Anna! Jag tycker att du ger bra respons på skrivarbeten och alltid i positiv anda. Du har alltid noggrant analyserat texterna och kommer med bra förslag till förbättringar. När vi träffas har du en fantastisk förmåga att se till att alla i gruppen kommer till tals och får sin del av tiden. Vi har roligt i din grupp! Du har lärt och lär mig mycket om skrivandets konst. Det är väl därför som hela gruppen vill fortsätta med dig som ledare kurs efter kurs!"

- Hannele Alström

20211226_180359.jpg

I Nina Ströms bok "Läs dig själv - Om biblioterapi, läsmotivation och livsmening" (2021) refererar författaren till mig och det jag skrivit om biblioterapins tillämpning utanför Sverige. Ström skriver bl.a. att min kandidatuppsats är relevant gällande biblioterapins utveckling i Sverige
(s. 17; 75).

Colorful Notebooks_edited.jpg

"Anna har i alla kursuppgifter på ett mycket insiktsfullt sätt analyserat, tolkat och resonerat kring existentiell problematik samt skapat välgenomtänkta upplägg för litteratursamtal kring livsfrågor."

- Morgan Vicke Svensson, kursledare i skrivande och biblioterapi,
Existentiellt Café

thumbnail_img_20200514_135838_8891_5ebe97e92a6b221ce43a0fc9.jpg

"Har sträckläst boken! Den hugger tag i läsaren från första stund, och har ett lättsamt spåk som en kvällstrött hjärna uppskattar. De inre monologerna hos karaktärerna är också intressanta – ute i det verkliga livet finns det ju gott om fasader som inte är vad de synes vara. Bra jobbat av denna bokdebutant​."

- Carina, läsare av min debutbok

© Foto Brijdeep Kaur

bottom of page